Vlaggenprotocol - Haarse vlag

De Haarse vlag is het symbool van onderlinge verbondenheid van de inwoners van Haarzuilens. De vlag is rood en wit en wordt verkocht/versteekt door de Kermis en Oranje- vereniging Haarzuilens. In de vlag vindt u de zuilen en ruiten die ook terug te vinden zijn in het familiewapen van de familie Van Zuilen van Nijevelt van de Haar (het kasteel).
 
Dagen van uithangen Haarse vlag
Op de dagen dat niet de Nederlandse vlag uithangt op de vlaggenmast op De Brink hangt daar de Haarse vlag uit.
Huizen met een vlaggenmast die daar voor kiezen kunnen op de dagen dat op De Brink de Haarse vlag uithangt ook de Haarse vlag uithangen. Deze vlaggen volgen altijd de vlag op de Brink.

De Haarse vlag kan uitgehangen worden op o.a. de volgende feestdagen:
- de dag van het Meifeest
- de dag van de Haar-ingparty
- van de zaterdag voor de opening van de Haarse kermis tot en met de laatste dag van de kermis.
- op door het bestuur van de KOVH te bepalen Haarse feestdagen
 
Overlijden
Als een inwoner van Haarzuilens overlijdt wordt enkel en alleen op De Brink de Haarse vlag halfstok uitgehangen tot en met de dag van de begrafenis. Alle andere Haarse vlaggen dienen dan te allen tijde uit respect gestreken te worden.
Als uitzondering kan bij het overlijden van een lid van de familie Van Zuilen van Nijevelt van de Haar het bestuur van de K.O.V.H. na overleg met de familie verzoeken halfstok te vlaggen.
 
Uithangen en hijsen van de vlag
Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn. Vanzelfsprekend zijn de vlaggen altijd schoon en heel.