Vrijdag 14 december 17:00 - 21:30 uur

Kerstmarkt Haarzuilens

op de Brink Haarzuilens

U bent van harte welkom op de Brink van Haarzuilens waar vanaf 17:00 uur hapjes, drankjes en mooie (kerst)cadeau's te koop (en te winnen) zijn. Uiteraard is de Brink dan omgetoverd tot een prachtig kersttafreel! De festiviteiten duren tot ongeveer 21:30 uur. 
De opbrengst komt ten goede aan de St. Bonifatiusschool.
Wij hopen u daar te zien!
De kerstmarkt wordt georganiseerd door Stichting Haarfijn.

Zaterdag 15 december 

​Naar de Kerstmarkt Antwerpen

organisatie Kermis Oranjevereniging Haarzuilens

​Films & Sterren op De Haar geopend door Nederlandse Filmcoryfeeën

HAARZUILENS > Actrices Anne-Wil Blankers, Willeke van Ammelrooy en Renee Soutendijk hebben woensdag samen met gastconservator René Mioch en Barones Alexandra van Zuylen van Nijevelt van de Haar de Tentoonstelling ‘Films & Sterren op De Haar’ geopend. Onder de aanwezigen waren tal van bekende Nederlanders.
Vanaf vandaag staat Kasteel de Haar, het grootste kasteel van Nederland, helemaal in het teken van de wereld van films en filmsterren. Gastconservator René Mioch (filmkenner en producent) en Mardou Jacobs (producent) maakten speciaal voor De Haar een tentoonstelling over de sporen die de wereldberoemde sterren van het witte doek op Kasteel de Haar nalieten én hoe het kasteel zelf figureerde in vele producties. Van Caine tot Collins, van
Bardot tot Moore. 
René Mioch over de tentoonstelling: ‘We hebben de tentoonstelling, het verhaal van de Films en Sterren die kwamen logeren, bijna als een documentaire willen produceren. Dus veel filmpjes, foto’s en attributen. We leren de Baronessen kennen en horen van hen de verhalen uit eerste hand.’
Kijk voor meer informatie op KasteeldeHaar.nl 
Prijzen tentoonstelling Films & Sterren op De Haar, inclusief kasteel- en parkentree: € 16,00 voor volwassenen
 | € 10,00 voor kinderen 4 t/m 12 jaar | € 0,00 voor kinderen < 4 jaar
| € 0,00 voor Museumkaart
Bron: VAR Nieuwsblad

Startsein bouw gasloze wijk Haarzicht

​HAARZUILENS >  In aanwezigheid van wethouder van de gemeente Utrecht, Kees Geldof, Gerhard Bolk (directeur AM) en Wim Bunnik (directeur Bunnik Projekten) is de realisatie van Haarzicht officieel gestart. Hiermee is de eerste gasloze wijk in Utrecht een feit. In totaal worden er circa 500 energiezuinige woningen gerealiseerd waarvan circa 325 koopwoningen en vrije kavels, 126 huurwoningen in de vrije sector en 49 sociale huurwoningen. Naast een archeologisch park komen er in Haarzicht voorzieningen, waaronder een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
Haarzicht: eerste gasloze wijk in Utrecht, duurzaam en groen 
Haarzicht ligt ten noordwesten van de kern Vleuten. Er komen circa 500 energiezuinige woningen waaronder Nul-op-de-Meterwoningen. Haarzicht krijgt daarnaast een dorps en landelijk karakter in aansluiting op de landelijke omgeving. Het nieuwe woongebied ligt ten westen het gebied Haarzuilens, dat is ingericht als natuur- en recreatiegebied en ten noorden liggen de Thematervelden en de Haarrijnseplas. In Haarzicht komen straks circa 325 koopwoningen, vrije kavels en 126 huurwoningen in de vrije sector en 49 sociale huurwoningen.
Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door bureau Luc Bos uit Amersfoort. Het landinrichtingsplan is opgesteld door bureau Lodewijk Baljon landschapsarchitecten uit Amsterdam.
In Haarzicht ligt een waardevol stuk groen dat behouden blijft, het zogenoemde bosje van Goes. Naast woningen komt een archeologisch park en een aantal voorzieningen, waaronder een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Haarzicht wordt een kleinschalige buurt die onderdeel uitmaakt van Vleuten. De woningen zijn ontworpen door onder andere LSWA , Van Manen en Hans Been. De realisatie is in handen van Plegt-Vos, BAM Wonen en Bunnik Bouw. De locatie wordt bouwrijp gemaakt door Van Wijk en Jos Scholman, beide uit Nieuwegein. Meer informatie: www.haarzichtvleuten.nl
Over Grondbank Haarzicht 
Grondbank Haarzicht is de gemeenschappelijke entiteit die is opgericht door AM BV en Bunnik Projekten voor de gebiedsontwikkeling van Haarzicht.
Over AM 
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
Over Bunnik Projekten 
Bunnik Projekten is een middelgrote projectontwikkelaar uit IJsselstein. Als familiebedrijf hebben wij in ons ruim 40-jarige bestaan een sterke band opgebouwd met de regio Utrecht. Door maatschappelijke verbondenheid heeft duurzaamheid bij ons een hoge prioriteit. Onze woningen worden gerealiseerd door onze zusteronderneming Bunnik Bouw. Door onze overzichtelijke organisatie kunnen Bunnik Projekten en Bunnik Bouw de toekomstige bewoners persoonlijk begeleiden van koop tot oplevering.
Bron: VAR Nieuwsblad

Onderzoek extra woningbouw Haarzuilens

HAARZUILENS > Het college heeft het startdocument 'Bouwlocaties Haarzuilens' vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om de mogelijkheid voor het bouwen van woningen in Haarzuilens te onderzoeken. De omgeving van Haarzuilens is gedeeltelijk als recreatiegebied ingericht en wordt beheerd door Natuurmonumenten. In het programma Recreatie om de Stad van Rijk en Provincie is voor Haarzuilens een landinrichtingsplan gemaakt. Er zijn agrarische gronden aangekocht/ontpacht en als recreatiegebied ingericht. Vanwege bezuinigingen op Rijksniveau is de oorspronkelijke financiering voor het beheer weggevallen. Natuurmonumenten zoekt samen met de overige partners waaronder de gemeente Utrecht naar alternatieve financiering voor het beheer, om het recreatiegebied openbaar en duurzaam in stand te houden. In dit voorstel wordt woningbouw voorgesteld op lokaties waar toch al woningbouw aan de orde is.

Natuurmonumenten wil woningen bouwen op drie locaties in het gebied van Haarzuilens, aan de Ockhuizerweg en de Rijndijk. Een zestal woningen is al in een indirecte vorm opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan voor Haarzuilens. Natuurmonumenten wil dit uitbreiden naar 12 tot 18 woningen. Voor dit bouwinitiatief worden nu de kaders opgesteld: de zogenaamde bouwenvelop. Hiermee wil Natuurmonumenten een ontwikkelaar uitnodigen om de woningen te realiseren. De omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om op de bouwenvelop te reageren. Dat kan tot aanpassingen leiden. Vervolgens worden de bouwenvelop en de reacties van de omwonenden weer aan het college voorgelegd. Landgoed Haarzuilens is een prachtig natuur- en recreatiegebied in ontwikkeling aan de rand van stad Utrecht. Het is een belangrijk groengebied voor de vele nieuwe inwoners aan de westkant van Utrecht. Aan de westzijde van Kasteel de Haar gaat Natuurmonumenten Parkbos de Haar aanplanten, waar straks gewandeld en gespeeld kan worden. Dit is een van de laatste mogelijkheden om bij de stad nog een nieuw bos te planten, belangrijk voor de generaties na ons.

Bron: VAR-Nieuwsblad

Heeft u nog iets te melden?

Haarzuilens.net, is bedoeld om informatie te geven over alles wat te maken heeft met het dorp Haarzuilens of de bewoners. Zo is er in het hoofdstuk Historie een onderdeel met oude verhalen. Deze zouden wij graag willen aanvullen met verhalen van mensen die bijvoorbeeld in Haarzuilens hebben gewoond, gewerkt of iets hebben mee gemaakt wat leuk, interesant of als een stukje geschiedenis toegevoegd kan worden. Mocht u belangstelling hebben om uw verhaal terug te vinden op de Haarzuilens.net site, stuur ons dan een email naar:

Gegevens Haarzuilens

Klik voor info

Klik op de afbeelding voor meer info.