HAARSE KERMIS

VRIJDAG 15 T/M DINSDAG 19 SEPTEMBER

​vrijdag 15 september

Bingo op de Haar

​Op vrijdag 15 september houdt Kaartclub De Haar net als ieder jaar voorafgaand aan de Kermis van Haarzuilens een bingo. De zaal in Het Wapen van Haarzuilens gaat om 19:30 uur open en om 20:00 uur wordt begonnen met de eerste van zeven rondes. Er wordt afgesloten met een superronde. Iedereen is welkom. Daarnaast begint het nieuwe klaverjasseizoen op donderdag 28 september a.s. We klaverjassen om de twee weken in Het Wapen van Haarzuilens.

​Koninklijke Onderscheiding voor Paul Rozmus

​Vrijdag 1 september 2017 is Paul Rozmus uit Haarzuilens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele inspanningen ten bate van de Haarse gemeenschap. Al ruim 42 jaar zet Paul zich vrijwillig in om de leefbaarheid in Haarzuilens te verbeteren en de gemoedelijke sfeer in het dorp te behouden.

De onderscheiding is uitgereikt door Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. ‘Zijn ervaring, tijd en talent zet Paul Rozmus in voor de maatschappij zonder daar iets voor terug te verwachten. Als burgemeester van Utrecht ben ik dan ook trots dat ik hem namens Zijne Majesteit de Koning de versierselen mocht opspelden die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. Onder luid gejuich van zijn dorpsgenoten heeft hij afgelopen vrijdag de waardering gekregen voor zijn inzet voor vele organisaties in ‘zijn’ Haarzuilens’, aldus Van Zanen.

Zich inzetten voor de gemeenschap vindt Paul de normaalste zaak van de wereld. ‘Je woont hier en je wilt een bijdrage leveren. Ik ben gewoon hartstikke trots op ons dorp en ons kasteel en ik hoop dat andere mensen hier met net zoveel plezier kunnen wonen als ik dat doe. Als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, dan doe ik dat’, vertelt een betrokken Rozmus. Zijn liefde voor het dorp resulteerde de afgelopen 42 jaar in vele vrijwilligersactiviteiten.

Rotonde Schoolstraat gaat er nu komen

HAARZUILENS > De wijkraad Vleuten, De Meern en Haarzuilens heeft er lang op aangedrongen. Eerst de rotonde op het kruispunt Maarssenseweg - Schoolstraat – Thematerweg – Smalle Themaat, dan pas de bouw van de nieuwe wijk Haarzicht. En op 11 september gaat de aanleg nu beginnen. Op de route Maarssenseweg – Schoolstraat wordt hard gereden. Dit zorgt voor overlast voor de buurt. Om dit te veranderen wil de gemeente deze route verbeteren. Wij hebben al eerder geprobeerd om de snelheid en verkeersdrukte te verminderen. Het ging toen om maatregelen die de rijsnelheid zouden beperken. De maatregelen hebben wel iets geholpen, maar niet genoeg.
“Op 11 september starten we met het aanleggen van de rotonde op het kruispunt Maarssenseweg - Schoolstraat – Thematerweg – Smalle Themaat. Dit duurt tot eind oktober’, aldus een woordvoerder van de gemeente. De kruising wordt dus een rotonde en er komt een vrijliggend fietspad om de rotonde heen. Het fietspad van de Thematerweg verplaatst naar de andere kant van de weg en de nieuwe oversteekplaats voor fietsers komt op de Thematerweg, ter hoogte van de toekomstige toegangsweg van de woonwijk Haarzicht. En er komt een maximumsnelheid van 30 km/uur op een deel van de Thematerweg en Maarssenweg. In de eerste face zijn er werkzaamheden aan rijbaan en berm en start aanleg fietspad op de Thematerweg met een tijdelijk verkeerslicht tot ongeveer 6 oktober. Op 9 oktober is er de start van het asfalteren van de rotonde en 12 oktober (avond en nacht): komt de nieuwe asfaltlaag en 13 oktober zijn alle rijbanen weer open De Maarssenseweg, Thematerweg, Schoolstraat en Smalle Themaat blijven tijdens de werkzaamheden open voor bestemmingsverkeer. Verkeersregelaars leiden het verkeer om het werkvak heen. Met borden adviseren we het doorgaande verkeer om te rijden via de randweg Haarrijnse Rading - Huis te Vleutenbaan.
Op donderdag 12 oktober is de kruising van 20.00 - 6.00 uur ’s ochtends helemaal afgesloten. Dan wordt de laatste asfaltlaag aangebracht. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Voortgang Schoolstraat
Voor het aanpassen van de Schoolstraat is nog geen besluit genomen. Op dinsdag 18 april spraken we met bewoners van de Schoolstraat. Zij konden een keuze maken uit 3 modellen (pdf, 8,5 MB). De variant waarbij het dorpse karakter zoveel mogelijk behouden blijft, kreeg de meeste stemmen van de aanwezigen.
Die variant is nu verder uitgewerkt in een functioneel ontwerp (pdf, 2,3 MB). Tot en met 31 augustus kunt u hierop reageren via kruisingschoolstraat@utrecht.nl. Hierna verwerken we de reacties en nemen een besluit over het functioneel ontwerp.De herinrichting van de Schoolstraat combineren we met rioleringswerkzaamheden in deze straat. De planning hiervoor is medio 2018 (onder voorbehoud).

Kasteelbus voor Kasteel de Haar

HAARZUILENS > Goed nieuws voor Kasteel de Haar en voor iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer: in 2016 is Kasteel de Haar opgenomen in de dienstregeling van U-OV met lijn 111 Vleuten – Kasteel de Haar. Lijn 111 rijdt op woensdagen, zaterdagen en zondagen en in schoolvakanties de gehele week naar het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Voor De Haar gaat met een bushalte voor de deur een lang gekoesterde wens in vervulling. Het kasteel was altijd al goed bereikbaar met de auto en de fiets, maar met de komst van de bushalte is het kasteel voor het eerst in de geschiedenis ook bereikbaar met een halte aan de voet van het kasteel voor bezoekers die gebruik maken van het openbaar vervoer.

Bron: VAR Nieuwsblad

Onderzoek extra woningbouw Haarzuilens

HAARZUILENS > Het college heeft het startdocument 'Bouwlocaties Haarzuilens' vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om de mogelijkheid voor het bouwen van woningen in Haarzuilens te onderzoeken. De omgeving van Haarzuilens is gedeeltelijk als recreatiegebied ingericht en wordt beheerd door Natuurmonumenten. In het programma Recreatie om de Stad van Rijk en Provincie is voor Haarzuilens een landinrichtingsplan gemaakt. Er zijn agrarische gronden aangekocht/ontpacht en als recreatiegebied ingericht. Vanwege bezuinigingen op Rijksniveau is de oorspronkelijke financiering voor het beheer weggevallen. Natuurmonumenten zoekt samen met de overige partners waaronder de gemeente Utrecht naar alternatieve financiering voor het beheer, om het recreatiegebied openbaar en duurzaam in stand te houden. In dit voorstel wordt woningbouw voorgesteld op lokaties waar toch al woningbouw aan de orde is.

Natuurmonumenten wil woningen bouwen op drie locaties in het gebied van Haarzuilens, aan de Ockhuizerweg en de Rijndijk. Een zestal woningen is al in een indirecte vorm opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan voor Haarzuilens. Natuurmonumenten wil dit uitbreiden naar 12 tot 18 woningen. Voor dit bouwinitiatief worden nu de kaders opgesteld: de zogenaamde bouwenvelop. Hiermee wil Natuurmonumenten een ontwikkelaar uitnodigen om de woningen te realiseren. De omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om op de bouwenvelop te reageren. Dat kan tot aanpassingen leiden. Vervolgens worden de bouwenvelop en de reacties van de omwonenden weer aan het college voorgelegd. Landgoed Haarzuilens is een prachtig natuur- en recreatiegebied in ontwikkeling aan de rand van stad Utrecht. Het is een belangrijk groengebied voor de vele nieuwe inwoners aan de westkant van Utrecht. Aan de westzijde van Kasteel de Haar gaat Natuurmonumenten Parkbos de Haar aanplanten, waar straks gewandeld en gespeeld kan worden. Dit is een van de laatste mogelijkheden om bij de stad nog een nieuw bos te planten, belangrijk voor de generaties na ons.

Bron: VAR-Nieuwsblad

Heeft u nog iets te melden?

Haarzuilens.net, is bedoeld om informatie te geven over alles wat te maken heeft met het dorp Haarzuilens of de bewoners. Zo is er in het hoofdstuk Historie een onderdeel met oude verhalen. Deze zouden wij graag willen aanvullen met verhalen van mensen die bijvoorbeeld in Haarzuilens hebben gewoond, gewerkt of iets hebben mee gemaakt wat leuk, interesant of als een stukje geschiedenis toegevoegd kan worden. Mocht u belangstelling hebben om uw verhaal terug te vinden op de Haarzuilens.net site, stuur ons dan een email naar:

Gegevens Haarzuilens

Klik voor info

Klik op de afbeelding voor meer info.

Free counter and stats for your website on www.motigo.com