​Geslaagd kerstdiner voor ouderen Vleuten, De Meern en Haarzuilens

​HAARZUILENS > Donderdag 14 december werden 155 ouderen enthousiast ontvangen door de Kerstman voor een speciaal kerstdiner in Restaurant ‘De Vier Balken’ te Haarzuilens. Elk jaar organiseert de Oranjestichting Vleuten een gratis kerstdiner voor ouderen waarvoor een avond uit rond de feestdagen niet gebruikelijk is. Door de vele sponsors uit Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Utrecht wordt dit mooie initiatief ieder jaar weer mogelijk gemaakt. In het sfeervolle restaurant hebben de ouderen uit Vleuten, De Meern en Haarzuilens genoten van een heerlijk 4-gangen diner met koffie en wat lekkers toe! De kerstsfeer zat er goed in met het voorlezen van een kerstverhaal, mooi versierde tafels en vrolijke muziek van Arie de Gier. Er werd zelfs gedanst! De gasten hadden het gezellig met elkaar en het werd een plezierige avond voor iedereen. Kent u iemand of bent u iemand die ook uitgenodigd zou moeten worden voor dit bijzondere kerstdiner, zet eind november 2018 alvast in u agenda om u zelf, hem of haar op te geven via www.oranjestichtingvleuten.nl.
​Bron: VAR Nieuwsblad

​Bestemmingsplan Haarzicht ter inzage

​Het bestemmingsplan en exploitatieplan Haarzicht, de verplaatsing van de woonplaatsgrens Vleuten/Haarzuilens en de verplaatsing van de grens van de bebouwde kom Vleuten worden eind september ter inzage gelegd. Na vaststelling van het Stedenbouwkundig plan en de overeenkomst met de ontwikkelaars in juni dit jaar, is de komst van de wijk opnieuw een stap dichterbij gekomen.
Haarzicht, duurzame en groene wijk 
Haarzicht ligt ten noordwesten van de kern Vleuten. Er komen maximaal 555 energiezuinige woningen. Het krijgt een dorps karakter en ligt in een landelijke omgeving met ten westen het gebied Haarzuilens, dat is ingericht als recreatiegebied en ten noorden de Thematervelden en de Haarrijnseplas. In Haarzicht ligt een waardevol stuk groen dat blijft behouden, het bosje van Goes. Naast woningen komt er ook een archeologisch park en voorzieningen in Haarzicht, waaronder een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Na vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan kan de Groep Haarzicht starten met de realisatie van de nieuwe woonwijk. Naar verwachting gaan de eerste huizen begin 2018 in de verkoop.​
Bron: VAR Nieuwsblad

​Nieuw klimrek op Sint Bonifatiusschool

​HAARZUILENS > Waar een klein dorp groot in kan zijn: diverse donaties maken aanschaf nieuw klimrek op Sint Bonifatiusschool mogelijk. Tijdens de officiële opening van de Haarse Kermis is er ook een mooi nieuw speeltoestel onthuld op het schoolplein van de dorpsschool.
Het klimrek werd door de kinderen met veel plezier gelijk in gebruik genomen. Het rek, biedt verschillende klim,- hang,- en klautermogelijkheden. De komst van het prachtige klimtoestel is mogelijk gemaakt door diverse donaties.
Stichting Haarfijn heeft het door vele schoolkinderen zelf bijeengelopen bedrag tijdens de kidsrun Halve van de Haar verdubbeld en gedoneerd. Daarnaast heeft de oudervereniging en de school zelf mede bijgedragen aan de komst van dit mooie klimtoestel. Het klimrek staat symbool voor de manier waarop er op de school wordt gewerkt. Want als je 'samenwerkt', is alles mogelijk! Door de verschillende giften samen te voegen, kunnen de leerlingen nu weer in de pauze naar hartelust buiten klauteren.​
Bron: VAR Nieuwsblad

Video Bever duikt op op landgoed Haarzuilens

​HAARZUILENS > Afgelopen weekend is er op landgoed Haarzuilens een bever gesignaleerd. Al een tijdje werden er knaagsporen gevonden, maar afgelopen weekend wist de boswachter van Natuurmonumenten het dier vast te leggen met een wildcamera.
Wildcamera 
De eerste keer dat er een melding binnenkwam over een bever dacht de boswachter dat het nog om een grap ging. Een bever? Zo dicht bij de stad Utrecht? De meldingen blijven echter aanhouden en inmiddels waren er op verschillende plekken ook duidelijke sporen te zien. Boswachter Floor van Natuurmonumenten: “Om zeker te zijn, hebben we een wildcamera opgehangen. En afgelopen weekend was het raak. Geen twijfel meer mogelijk, dit is een bever.” In theorie had de bever ook zomaar een beverrat of muskusrat kunnen zijn. "Die vergissing wordt vaker gemaakt", zegt boswachter Floor. "De knaagdieren lijken ook erg op elkaar. Maar hier gaat het om een echte bever. De beelden spreken voor zich", aldus de boswachter.​
Bron: VAR Nieuwsblad

​Koninklijke Onderscheiding voor Paul Rozmus

​Vrijdag 1 september 2017 is Paul Rozmus uit Haarzuilens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele inspanningen ten bate van de Haarse gemeenschap. Al ruim 42 jaar zet Paul zich vrijwillig in om de leefbaarheid in Haarzuilens te verbeteren en de gemoedelijke sfeer in het dorp te behouden.

De onderscheiding is uitgereikt door Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. ‘Zijn ervaring, tijd en talent zet Paul Rozmus in voor de maatschappij zonder daar iets voor terug te verwachten. Als burgemeester van Utrecht ben ik dan ook trots dat ik hem namens Zijne Majesteit de Koning de versierselen mocht opspelden die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. Onder luid gejuich van zijn dorpsgenoten heeft hij afgelopen vrijdag de waardering gekregen voor zijn inzet voor vele organisaties in ‘zijn’ Haarzuilens’, aldus Van Zanen.

Zich inzetten voor de gemeenschap vindt Paul de normaalste zaak van de wereld. ‘Je woont hier en je wilt een bijdrage leveren. Ik ben gewoon hartstikke trots op ons dorp en ons kasteel en ik hoop dat andere mensen hier met net zoveel plezier kunnen wonen als ik dat doe. Als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, dan doe ik dat’, vertelt een betrokken Rozmus. Zijn liefde voor het dorp resulteerde de afgelopen 42 jaar in vele vrijwilligersactiviteiten.​
Bron: VAR Nieuwsblad

Onderzoek extra woningbouw Haarzuilens

HAARZUILENS > Het college heeft het startdocument 'Bouwlocaties Haarzuilens' vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om de mogelijkheid voor het bouwen van woningen in Haarzuilens te onderzoeken. De omgeving van Haarzuilens is gedeeltelijk als recreatiegebied ingericht en wordt beheerd door Natuurmonumenten. In het programma Recreatie om de Stad van Rijk en Provincie is voor Haarzuilens een landinrichtingsplan gemaakt. Er zijn agrarische gronden aangekocht/ontpacht en als recreatiegebied ingericht. Vanwege bezuinigingen op Rijksniveau is de oorspronkelijke financiering voor het beheer weggevallen. Natuurmonumenten zoekt samen met de overige partners waaronder de gemeente Utrecht naar alternatieve financiering voor het beheer, om het recreatiegebied openbaar en duurzaam in stand te houden. In dit voorstel wordt woningbouw voorgesteld op lokaties waar toch al woningbouw aan de orde is.

Natuurmonumenten wil woningen bouwen op drie locaties in het gebied van Haarzuilens, aan de Ockhuizerweg en de Rijndijk. Een zestal woningen is al in een indirecte vorm opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan voor Haarzuilens. Natuurmonumenten wil dit uitbreiden naar 12 tot 18 woningen. Voor dit bouwinitiatief worden nu de kaders opgesteld: de zogenaamde bouwenvelop. Hiermee wil Natuurmonumenten een ontwikkelaar uitnodigen om de woningen te realiseren. De omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om op de bouwenvelop te reageren. Dat kan tot aanpassingen leiden. Vervolgens worden de bouwenvelop en de reacties van de omwonenden weer aan het college voorgelegd. Landgoed Haarzuilens is een prachtig natuur- en recreatiegebied in ontwikkeling aan de rand van stad Utrecht. Het is een belangrijk groengebied voor de vele nieuwe inwoners aan de westkant van Utrecht. Aan de westzijde van Kasteel de Haar gaat Natuurmonumenten Parkbos de Haar aanplanten, waar straks gewandeld en gespeeld kan worden. Dit is een van de laatste mogelijkheden om bij de stad nog een nieuw bos te planten, belangrijk voor de generaties na ons.

Bron: VAR-Nieuwsblad

Heeft u nog iets te melden?

Haarzuilens.net, is bedoeld om informatie te geven over alles wat te maken heeft met het dorp Haarzuilens of de bewoners. Zo is er in het hoofdstuk Historie een onderdeel met oude verhalen. Deze zouden wij graag willen aanvullen met verhalen van mensen die bijvoorbeeld in Haarzuilens hebben gewoond, gewerkt of iets hebben mee gemaakt wat leuk, interesant of als een stukje geschiedenis toegevoegd kan worden. Mocht u belangstelling hebben om uw verhaal terug te vinden op de Haarzuilens.net site, stuur ons dan een email naar:

Gegevens Haarzuilens

Klik voor info

Klik op de afbeelding voor meer info.