Twitter

zondag 4 september

Ontdek het Groene Hart tijdens de vierde Zomerfair

Zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus van 12.00 tot 17.00 uur

HAARZUILENS > Twee dagen lang kunnen bezoekers kennismaken met alle culturele, culinaire, en recreatieve activiteiten die het Groene Hart te bieden heeft. De zomerfair is op zaterdag 27 augustus van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 28 augustus van 12.00 tot 17.00 uur bij Geertje’s Hoeve in Haarzuilens. De entree is gratis.Deze vierde editie van de zomerfair, die Groene Hart, kloppend hart organiseert, strijkt met ongeveer 35 kramen neer op het ruime erf van Geertje’s Hoeve in Haarzuilens. Het restaurant van deze bezoekboerderij is open en voor kinderen is er volop vertier: geitjes knuffelen, poppenkast, schminken of een ritje op de pony.
 

Seniorenmiddag weer groot succes

Eerste woensdagmiddag van juli wordt een traditie voor de senioren van Vleuten en HaarzuilensWoensdag 6 juli (eerste woensdag van juli) organiseerde de Oranjestichting Vleuten voor de tweede keer een seniorenmiddag voor de senioren van Vleuten en Haarzuilens.
Het weer was prachtig en ruim 100 senioren genoten buiten op het terras van Restaurant de Vier Balken van optredens van het Vleutense shantykoor “Windstilte” en zangeres Debbie Vallen. Debbie zorgde er zelfs voor dat er een heuse polonaise werd ingezet.
Gezien de opkomst en positieve geluiden over deze middag besloot het bestuur van de Oranjestichting Vleuten om van deze seniorenmiddag een traditie van te maken op de eerste woensdagmiddag van juli. Dus eerste afspraak voor 2017 kan alweer in de agenda worden gezet voor de senioren van Vleuten en Haarzuilens

Bron: DE Brug Utrecht

Woon-werkgemeenschap Emmaus Haarzuilens viert dit jaar haar 50-jarige jubileum.

Samen delen: € 3.500.000 naar externe projecten
Gedurende 50 jaar hebben meer dan 1.000 personen voor kortere of langere tijd deel uitgemaakt van de woon-werkgemeenschap in Haarzuilens. De afgelopen vijf decennia hebben we ruim 20.000 ton goederen ingezameld. Spullen die worden verkocht tijdens de drukbezochte markten, die onder andere elke woensdagmiddag plaatsvinden op het eigen terrein. De filosofie ‘samen delen’ reikt verder dan de eigen gemeenschap. Met de opbrengst van de markten heeft Emmaus Haarzuilens tijdens haar bestaan honderden projecten gesteund, in binnen- en buitenland. Voor een totaalbedrag van € 3.500.000,-. Projecten met dezelfde duurzame idealen voor mens en materialen. Voorop staat dat bij deze samenwerkingen geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat, maar dat na verloop van tijd het project zelfstandig verder kan.

Over Emmaus Haarzuilens
Emmaus Haarzuilens geeft al 50 jaar waarde terug. In de eerste plaats aan mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij. Zij vinden bijvoorbeeld een plekje in de woon-werkgemeenschap. Voor kortere of lange tijd. Daarnaast geeft Emmaus afgedankte spullen een tweede leven en maakt zij een vuist tegen de huidige consumptiemaatschappij en haar ecologische voetafdruk.
Met haar kringloopbedrijf zorgt Emmaus Haarzuilens al 50 jaar volledig voor eigen inkomsten. De bewoners van de woon-werkgemeenschap zijn daardoor financieel onafhankelijk en hebben de regie over hun eigen leven. De organisatie kan trouw blijven aan haar eigen missie en doelstellingen. Emmaus is in 1949 opgericht in Parijs om opvang te bieden aan het toenemende aantal daklozen in Frankrijk. Inmiddels zijn er verspreid over 36 landen 317 leefgemeenschappen. Emmaus Haarzuilens is in 1966 opgericht als eerste Nederlandse leefgemeenschap.

Bron: VAR Nieuwsblad

Territoria van bosuilen in kasteelpark De Haar

HAARZUILENS > Het luisteren staat voorop, maar alle zintuigen staan op scherp, in de groep van 60 mensen, die om 21.00 uur door het kasteelhek het park in mag.

Deze maanden weerklinkt ‘s nachts de fluitende roep van de bosuilen. Bij windstilte weerklinkt de roep luid en helder, als je buiten bent. De groep loopt aandachtig richting kasteel.
Mens en vogel hebben van oudsher een bijzondere relatie. Uitgehouwen in zandsteen werd zo’n 4.000 jaar geleden in het Assyrische Rijk - groter dan Irak en Iran nu - een valkenier afgebeeld. Vogels werden gebruikt om mee te jagen, als gezelschapsdier, als jachttrofee en als bijzonder kijk- en luister’object’.  

De uilenexcursie is uniek, dank zij de toelating van Kasteel De Haar kan de IVN en de Vogelwacht eenmaal per jaar één groep mensen uitnodigen. Het park kent drie soorten uilen.  

Ransuil, kerkuil en, vooral, de bosuil. De groep heeft eerst in de Emmauskantine informatie over de bosuil gekregen. Halverwege de oprit stopt de groep rond de IVN-gidsen. Gids Marijke imiteert met een speciaal fluitje de roep van de bosuil. Als de bosuil de roep hoort, gaat de vogel verontrust terugroepen en komt misschien poolshoogte nemen. Drie keer klinkt de fluit, maar alleen KLM-vogels produceren een rommelig antwoord.  

Het is wonderlijk hoe geruisloos de groep richting vijver afbuigt. Opeens, onmiskenbaar, de verre roep van een uil. Als de groep in de grijze nacht tussen de zwarte kale bomen de opgaande grijze vlakken van het kasteel nadert, klinkt opeens vanuit twee richtingen herhaaldelijk de heldere roep van de bosuil. Marijke: ‘Drie territoria van drie uilen.’ We proberen één uil te benaderen.  

Maar na het fluitje vliegen alleen drie reigers uit de Kruisvijver ten noorden van het kasteel omhoog, aangelicht door de gidsen. Dan opeens, even gevangen in de lichtbundel, de uil die toch komt kijken, maar snel uit de bundel zwenkt. Een flinke vogel.  

De bruingrijze bosuil is 40 cm lang, heeft een ronde kop en zijn afgeronde vleugels overspannen zo’n 90 cm. In zijn braakballen, paperclip-doorsnee op de Emmaus-tafel, zitten vooral muizenschedels en kaken, maar de uil eet ook kikkers en insecten. Gids Klaas Koornwinder vertelt dat de bosuil niet in aantal achteruit gaat, omdat hij, net als Emmaus, hergebruikt. Ze eten bouwstenen van eiwitten uit hun ontlasting. Dagroofvogels kunnen dat niet en gaan achteruit in aantal. ‘Net als Emmaus versterkt de IVN duurzaamheid. Door kennis te laten nemen van de natuur kan duurzaam handelen worden gestimuleerd.  

De vroege vogelaars gaan de volgende dag meedoen aan de roofvogeltelling in hun ‘terreinvak’.

Bron: VAR Nieuwsblad

Kasteelbus voor Kasteel de Haar

HAARZUILENS > Goed nieuws voor Kasteel de Haar en voor iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer: in 2016 is Kasteel de Haar opgenomen in de dienstregeling van U-OV met lijn 111 Vleuten – Kasteel de Haar. Lijn 111 rijdt op woensdagen, zaterdagen en zondagen en in schoolvakanties de gehele week naar het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Voor De Haar gaat met een bushalte voor de deur een lang gekoesterde wens in vervulling. Het kasteel was altijd al goed bereikbaar met de auto en de fiets, maar met de komst van de bushalte is het kasteel voor het eerst in de geschiedenis ook bereikbaar met een halte aan de voet van het kasteel voor bezoekers die gebruik maken van het openbaar vervoer.

Bron: VAR Nieuwsblad

Onderzoek extra woningbouw Haarzuilens

HAARZUILENS > Het college heeft het startdocument 'Bouwlocaties Haarzuilens' vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om de mogelijkheid voor het bouwen van woningen in Haarzuilens te onderzoeken. De omgeving van Haarzuilens is gedeeltelijk als recreatiegebied ingericht en wordt beheerd door Natuurmonumenten. In het programma Recreatie om de Stad van Rijk en Provincie is voor Haarzuilens een landinrichtingsplan gemaakt. Er zijn agrarische gronden aangekocht/ontpacht en als recreatiegebied ingericht. Vanwege bezuinigingen op Rijksniveau is de oorspronkelijke financiering voor het beheer weggevallen. Natuurmonumenten zoekt samen met de overige partners waaronder de gemeente Utrecht naar alternatieve financiering voor het beheer, om het recreatiegebied openbaar en duurzaam in stand te houden. In dit voorstel wordt woningbouw voorgesteld op lokaties waar toch al woningbouw aan de orde is.

Natuurmonumenten wil woningen bouwen op drie locaties in het gebied van Haarzuilens, aan de Ockhuizerweg en de Rijndijk. Een zestal woningen is al in een indirecte vorm opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan voor Haarzuilens. Natuurmonumenten wil dit uitbreiden naar 12 tot 18 woningen. Voor dit bouwinitiatief worden nu de kaders opgesteld: de zogenaamde bouwenvelop. Hiermee wil Natuurmonumenten een ontwikkelaar uitnodigen om de woningen te realiseren. De omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om op de bouwenvelop te reageren. Dat kan tot aanpassingen leiden. Vervolgens worden de bouwenvelop en de reacties van de omwonenden weer aan het college voorgelegd. Landgoed Haarzuilens is een prachtig natuur- en recreatiegebied in ontwikkeling aan de rand van stad Utrecht. Het is een belangrijk groengebied voor de vele nieuwe inwoners aan de westkant van Utrecht. Aan de westzijde van Kasteel de Haar gaat Natuurmonumenten Parkbos de Haar aanplanten, waar straks gewandeld en gespeeld kan worden. Dit is een van de laatste mogelijkheden om bij de stad nog een nieuw bos te planten, belangrijk voor de generaties na ons.

Bron: VAR-Nieuwsblad

Heeft u nog iets te melden?

Haarzuilens.net, is bedoeld om informatie te geven over alles wat te maken heeft met het dorp Haarzuilens of de bewoners. Zo is er in het hoofdstuk Historie een onderdeel met oude verhalen. Deze zouden wij graag willen aanvullen met verhalen van mensen die bijvoorbeeld in Haarzuilens hebben gewoond, gewerkt of iets hebben mee gemaakt wat leuk, interesant of als een stukje geschiedenis toegevoegd kan worden. Mocht u belangstelling hebben om uw verhaal terug te vinden op de Haarzuilens.net site, stuur ons dan een email naar:

De Halve van de Haar 2016

Gegevens Haarzuilens

Klik voor info

Klik op de afbeelding voor meer info.